LÖN

 

 • Programmering av lönesystem enligt kollektivavtal och rådande lagar
 • Systemansvar
 • Extern lönechef
 • Support till chef, personal och ledning
 • Tolkning av kollektivavtal
 • Uppbyggnad/utveckling av löneprocesser
 • Externa tidsrapporteringssystem / reseräkning
 • Bokföring av lön
 • Semesterskuldsberäkning
 • Rapport- och kontakthantering till myndigheter
 • Pensionsrapportering

EKONOMI

 

 • Bolagsregistrering
 • Bolagsadministration
 • Fullmakter
 • Delgivningsbar person
 • Behovsanalys
 • Rådgivning
 • Löpande bokföring
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Betalningar
 • Skattedeklaration
 • Rapportering
 • Rapportutveckling
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Avveckling av bolag

HR

 

 • Extern HR-Chef
 • Rekrytering
 • Medarbetarsamtal
 • Avtalsförhandling
 • Kollektivavtalstolkning
 • Krishantering
 • Rehabilitering
 • Omställning
 • Avveckling