10-årsjubileum! / 10 year anniversary!

10-årsjubileum! / 10 year anniversary!

Under 2019 firar DKR 10-årsjubileum.

During 2019, DKR celebrates its 10th anniversary.

Du som kund kommer under 2019 att märka att vi uppmärksammar vår 10:e verksamhetsår. Vi är stolta och glada över att vi i 10 år har varit i framkant för utveckling och effektivisering.

As a customer you will notice in 2019 that we pay attention to our 10th financial year. We are proud and happy that for 10 years we have been at the forefront of development and efficiency.

2019-01-02 13:58