AI i nya versionen av HRM APP / AI in the new version of HRM App

AI i nya versionen av HRM APP / AI in the new version of HRM App

Nu är Flex HRM App ännu smartare

Now the Flex HRM App is even smarter

Vid nästa uppdatering av Flex HRM blir appen mer intelligent. Den tolkar då belopp, moms mm när kvitton och kostnadsdata fotograferas / skannas. Ytterligare ett steg för att förenkla din vardag! Detta är en välkommen funktion utvecklad av Flex Applications.

Daniel Klasson

 

At the next update of Flex HRM, the app will become intelligent. It will then interpret amounts, VAT etc. when receipts and expense data are photographed / scanned. Another step in simplifying your everyday life! This is a welcome feature developed by Flex Applications.

Daniel Klasson

2018-10-22 15:15