Lassila & Tikanoja Service AB uppgraderar / Lassila & Tikanoja Service AB upgrades

Lassila & Tikanoja Service AB uppgraderar / Lassila & Tikanoja Service AB upgrades

Lassila & Tikanoja Service AB uppgraderar sin lön och HR-plattform och väljer DKR som totalleverantör.

Lassila & Tikanoja Service AB upgrades its payroll and HR platform and chooses DKR as a total supplier.

Från och med årsskiftet levererar vi på DKR tidredovisnings- HR- och lönetjänster till Lassila & Tikanoja Service AB med ca 800 anställda. "DKR var det självklara valet för oss då de levererar en helhetstjänst med en framtidssäker lösning. Med ett personligt engagemang och precisionssäker leverans har vår organisation fått en uppgradering inför framtiden" säger Pontus Monthan, VD för Lassila & Tikanoja Service AB - Ett serviceföretag inom städ. Läs mer om Lassila & Tikanoja här.

From Januari 2018, DKR deliver planning, time reporting, HR and payroll services to Lassila & Tikanoja Service AB with approximately 800 employees. "DKR was the obvious choice for us as they deliver a comprehensive service with a future safe solution. With a personal commitment and precision safe delivery, our organization has been upgraded for the future," says Pontus Monthan, CEO of Lassila & Tikanoja Service AB - A service company within cleaning . Read more about Lassila & Tikanoja here.

2018-11-22 23:01