Sugen på att byta karriär? /  Want to change your career?

Sugen på att byta karriär? / Want to change your career?

DKR börjar utbilda på IHM Business School

DKR starts educate at IHM Business School

Från och med hösten 2019 kommer DKR att utbilda nya lönekonsulter på IHM Business School i Stockholm. Utbildningen under hösten är steg 2 av 2 av en YH-utbildning. Är du intresserad av att veta mer och kanske ansöka till nästa utbildning som startar våren 2020? Följ länken här så kommer du direkt till IHM och information om utbildningen gällande lönekonsult. https://www.ihm.se/utbildningar/ekonomi/lonekonsult/

As of autumn 2019, DKR will train new payroll consultants at IHM Business School in Stockholm. The education in the fall is step 2 of 2 of a YH education. Are you interested in knowing more and being able to apply for the next education that starts in spring 2020? Follow the link here and you will be directed to IHM and information about the education regarding payroll consultant. https://www.ihm.se/utbildningar/ekonomi/lonekonsult/

2019-04-11 11:34