Policy för hantering av personuppgifter

DKR värnar om din personliga integritet. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsreglering och interna riktlinjer och rutiner. Denna policy för hantering av personuppgifter förklarar hur DKR samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Allmänt

Genom att använda DKRs tjänster godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att DKR använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår policy för behandling av personuppgifter innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster (såsom Lön, Ekonomi och HR och vår kundportal) behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. 

Personuppgifter

Vilken information samlar vi in?

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss, när du använder vår kundportal för att till exempel registrerar ett ärende till oss eller någon annan av DKR:s tjänster där du lämnar personuppgifter. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Vid registrering via kontaktformulär eller ärendehantering sparas även det IP-nummer som du kontaktar oss ifrån. Informationen om IP-nummer används endast för vår identifiering av avsändaren i det fall som det behövs. 

Exempel på personuppgifter som behandlas kan vara: 

Person och kontaktinformation

– namn, födelsedatum, personnummer, fakturaadress, epostadress, mobilnummer, etc.

Betalningsinformation

– fakturainformation, betalningsinformation, bankkontonummer etc. 

Finansiell information

– Eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

Enhetsinformation

– t.ex. IP-adresser, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Vad gör vi med informationen?

Informationen du ger oss, informationen vi samlar in om dig samt den finansiella informationen är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Informationen kan även vara nödvändig för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla och utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Vi vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. 

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse eller radering 

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt bland annat få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Rätt att få tillgång till din information

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt bland annat få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din information. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftningen. 

Cookies

Vi använder cookies i samband med din användning av hemsidan. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda dkr.se/dkfast.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på dkr.se/dkfast.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på dkr.se/dkfast.se sluta att fungera korrekt. 

Kontaktformulär

DKR sparar uppgifter från kontaktformulär en tid för kundtjänständamål, men att den insamlade informationen kommer inte att används för marknadsföring.

Kontakta oss

DKR AB med org.nr 556812-8309 och säte på Greta Garbos väg är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan. DKR AB följer svensk dataskyddslagstiftning. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt punkt 2 kan du alltid kontakta oss på telefon 08 – 562 76 110. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan dkr.se/dkfast