Tjänster

Ekonomisk förvaltning

För att ert styrelsearbete skall gå så smidigt som möjligt erbjuder vi full elektronisk hantering av allt löpande arbete. Fakturaskanning med elektronisk attest.

Du kan också via vår portal se resultat och balans och övrig information om föreningens ekonomi, samt ladda ner dokument.
Övriga medlemmar har också via portalen lätt tillgänglig information.

Vi vill att du som styrelsemedlem skall lägga ditt engagemang i det viktiga för din förening.

Det administrativa tar vi hand om.

Hos får du ett team som sköter allt från budget till bokslut, leverantörsfakturor och hyresaviseringar, arvodesutbetalningar och löner. Så får ni mer tid till föreningens viktiga beslut.