Tjänster

Vad är DKR?

Kompetens och ett brinnande intresse för administration

Kroka arm med en administration som fungerar i det tysta när allt flyter på och nära dig och din ledning när det krävs.

Bokföring och redovisning, naturligtvis – och även realtidsrapportering, löner, och ekonomisk förvaltning. Papperslöst, snyggt och tillgängligt i din dator och mobil när du behöver det.

Med vårt HR-paket får du snabb, personlig juridisk rådgivning av våra experter och verktyg för att attrahera och behålla duktiga medarbetare.

Vi är engagerade i det som du inte ska grubbla över.

Redovisning

Vi har helt lämnat det traditionella sättet att sköta bokföring på och arbetar nu helt papperslöst. Via vår digitala plattform kommer både vi och inte minst du åt allt från din dator och telefon.

Löner

Hos oss får du löneadministration, rådgivning och outsourcing av hela lönefunktioner. Utfört av erfarna specialister inom alla typer av kollektivavtal. I lönetjänsten ingår vår molnbaserade plattform, HRM, med tillhörande app. Skönt för dig och inte minst dina medarbetare.

Personal - HR

Vi tar inte över ditt personalansvar, men vi gör det så oerhört mycket enklare för dig att fokusera på dina medarbetares utveckling och ert gemensamma arbete. 

Knepiga HR-relaterade frågor löser vi, med snabb och personlig juridisk rådgivning. Vi har rutiner och processer för lönerevision, koll på kompetenser och uppföljning – allt som behövs för att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Allt det har vi samlat i ett molnbaserat system.

Ekonomisk förvaltning

Vi vill att du som styrelsemedlem och som ledare av din organisation skall lägga ditt engagemang i det viktiga för din förening. Det administrativa tar vi hand om. 

iStock-143174436-kvadrat

Vad säger dina siffror?

Vi rapporterar och följer upp löpande utifrån de behov din verksamhet har och på det sätt som du önskar.

Via våra enkla rapporteringsverktyg kan du lätt få en överblick och även dyka ner ordentligt i siffrorna.

Tillsammans går vi regelbundet igenom utfall och framtid.

4502
Shopping Basket
DKR Klimatrapport