Tjänster

Redovisning

För ett par år sedan lämnade vi helt det traditionella sättet att sköta bokföring på.

Allt görs numera helt papperslöst och via vår digitala plattform som du kommer åt via molnet.

Löpande bokföring, momsredovisning, årsbokslut, årsredovisning och skattedeklarationer kan till och med skötas från en smart telefon.

Vi rapporterar och följer upp löpande utifrån de behov din verksamhet har och på det sätt som du önskar.

Via våra enkla rapporteringsverktyg kan du lätt få en överblick och även dyka ner ordentligt i siffrorna. 

Tillsammans går vi regelbundet igenom utfall och framtid.